Tarifes

- Només Certificació d´Habitabilitat: 
55 € 
75 € (Baix Llobregat - Vallès occidental)

Inclou:
  • Visita a l'habitatge per part del tècnic
  • Sol·licitud en Imprès Oficial de la Generalitat
  • Certificat d´Habitabilitat signat per l'arquitecte i Visat pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (document provisional).
És l'opció més econòmica, però per tal d'obtenir la Cèdula definitiva vostè tindrà que realitzar-ne la seva tramitació a l'Agència de l'Habitatge a Barcelona (amb el pagament d'una taxa de 6,75 €.-), o bé al Consell Comarcal que li correspongui per la zona (amb el pagament de taxes de 16,00 €.-).- Gestió Completa: Certificat + Tramitació 
75 € tot inclòs 
95 € tot inclòs (Baix Llobregat - Vallès occidental)
  • A part de la Certificació entregada en la visita, realitzem també les gestions necessàries a l'Agència de l'Habitatge (amb taxes incloses), de manera que tan sols tindrà que esperar a rebre la Cèdula definitiva per correu a l'adreça que ens indiqui ens uns 30 dies hàbils.

En cas de que l'habitatge estigui situat en planta baixa, entresòl o àtic, es sol·licita una fotocòpia de l'Escriptura de Propietat (només on figuri nom de la propietat, descripció-superfície de la vivenda i les dades registrals) per tal de verificar que l'immoble està registrat com a habitatge.
Si es tracta d'un habitatge unifamiliar situat en una urbanització o zona aïllada procedent d'una legalització a posteriori, es necesitarà un certificat de legalitat i antiguitat, a solicitar a l'ajuntament del municipi corresponent.

* Consulti´ns pels nostres Descomptes especials de volum d'encàrrec per a Immobiliàries, Administradors de finques, Comunitats de veïns i també Notaries.
* La tramitació dels certificats d'habitabilitat no inclou la gestió i documents sol·licitats en possibles requeriments.